بابک سالک

بابک سالک

فیلم شناسی

خواب خورشید
خواب خورشید

صدابردار

1388

بن بست
بن بست

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1387

خانه دوم
خانه دوم

آهنگساز, تدوین

1387

رباعی آب
رباعی آب

تدوین

1387

1386

1385