مینا مشهدی مهدی

مینا مشهدی مهدی

فیلم شناسی

شاه جهان
شاه جهان

صداگذار

1392

مهرا
مهرا

مدیر تولید

1390

وهوم
وهوم

کارگردان , نویسنده مستند نامه

1389

هوم
هوم

دستیار کارگردان, صداگذار

1389

وایو
وایو

نویسنده گفتار فيلم

1388

هوشیدر
هوشیدر

مدیر تولید

1388

نو
نو

تدوین, تدوینگر صدا, تهیه کننده, صداگذار, کارگردان , نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1393

شبیه مضحک
شبیه مضحک

صداگذار

1396

پیروزی بر خورشید
پیروزی بر خورشید

تدوینگر صدا, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1397

آنجا که باد می وزد
آنجا که باد می وزد

تحقیق و پژوهش, تدوینگر صدا, تهیه کننده, راوی , صداگذار, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1397