احمد صراف یزد

احمد صراف یزد

فیلم شناسی

شاه جهان
شاه جهان

صدابردار

1392

مهرا
مهرا

صدابردار

1390

وهوم
وهوم

مدیر تولید

1389

هوم
هوم

صدابردار

1389

وایو
وایو

صدابردار

1388

هوشیدر
هوشیدر

صدابردار

1388

زروان
زروان

مدیر تولید

1387

سنمار
سنمار

صدابردار

1387

همه چیز برای فروش
همه چیز برای فروش

تحقیق و پژوهش, تدوین, تهیه کننده, صداگذار, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1398

       دبستان پارسی
دبستان پارسی

مدیر تولید

1400

تا بادها، یادها را نبرند
تا بادها، یادها را نبرند

تحقیق و پژوهش, تدوین, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1401