محمد رسولی

محمد رسولی

فیلم شناسی

شهر پولکی
شهر پولکی

تصویربردار

1390

دراز زمین
دراز زمین

رنگ و نور

1388

شیدونه
شیدونه

تصویربردار, صدابردار

1388

رحم جایگزین
رحم جایگزین

آهنگساز, صداگذار

1386

چشم ها و دست ها
چشم ها و دست ها

تصویربردار

1398

دور یا نزدیک
دور یا نزدیک

تصویربردار

1392

گناه آخر
گناه آخر

تصویربردار

1392

آن بالا کنار جاده
آن بالا کنار جاده

دستیار تصویر

1385

پیرمرد وخط
پیرمرد وخط

دستیار تصویر

1385