آثار - مستند

یافتن 790 اثر مستند

 
روزگار بلور
روزگار بلور (1399)

شرافت ، شجاعت و هوشمندی در روزنامه نگاری ایران با محوریت محمد بلوری پدر حوادث نویسی مطبوعات ایران

مدت زمان :89 دقیقه

کارگردان : امیر فرض اللهی

صدسال تنهایی
صدسال تنهایی (1399)

این مستند درباره مرحوم حاج عبدا..والی، ناجی منطقه بشاگرد است که بیش از 23 سال از عمر خود را صرف محرومیت زدایی و آباد سازی این منطقه کرده است. بشاگرد منطقه‌ای فراموش شده ست که در دوران شاهنشاهی، خالی از سکنه گزارش شده بود.عبدالله ولی با دریافتن اهمیت رسیدگی به بشاگرد در دهه شصت به جای رفتن به جبهه تصمیم به رسیدگی به وضعیت بشاگرد گرفت.

مدت زمان :81 دقیقه

کارگردان : مهدی فارسی

یک کاج ، صدگنجشک
یک کاج ، صدگنجشک (1399)

امیر شاهد سردفتر رسمی، مدت 20 سال است که به کودکان مهاجر افغان آموزش می‌دهد. او معتقد است که سواد و فرهنگ از خشونت کودکان می‌کاهد.

مدت زمان :64 دقیقه

کارگردان : سیدهاشم مرتضویان

طاهر
طاهر (1399)

این مستند با تکیه بر اسناد تاریخی و گفتگو با اساتید صاحب نظر نگاهی دارد به احوال و آثارباباطاهر شاعر همدانی و ضمن بررسی مسلک عرفانی و اندیشه های او صحت و سقم روایات تاریخی را نیز بررسی می کند . در این مستند اساتیدی همچون پرویز اذکایی ، محمد سوری ، تقی پورنامداریان ، نصرالله پور جوادی و دیگر کارشناسان حوزه تاریخ و فرهنگ و هنر نیز حضور دارند .

مدت زمان :56 دقیقه

کارگردان : امیرمسعود حسینی ، امیر مسعود حسینی

فرزندان شب
فرزندان شب (1399)

پنج کودک سرباز در جریان جنگ سوریه با اسارت درآمده‌اند. انها برای ورود به جنگ انگیزه‌های ایدئولوژیک دارند که در رفتار و عملکرد آنها تبلور یافته است.

مدت زمان :84 دقیقه

کارگردان : بهروز نورانی‌پور