آثار - مستند

یافتن 789 اثر مستند

 
روزگار بلور
روزگار بلور (1399)

شرافت ، شجاعت و هوشمندی در روزنامه نگاری ایران با محوریت محمد بلوری پدر حوادث نویسی مطبوعات ایران

مدت زمان :89 دقیقه

کارگردان : امیر فرض اللهی

صدسال تنهایی
صدسال تنهایی (1399)

این مستند درباره مرحوم حاج عبدا..والی، ناجی منطقه بشاگرد که بیش از 23 سال از عمر خود را صرف محرومیت زدایی و آباد سازی این منطقه کرد. بشاگرد منطقه‌ای بود فراموش شده که در دوران شاهنشاهی، خالی از سکنه گزارش شده بود.

مدت زمان :81 دقیقه

کارگردان : مهدی فارسی

یک کاج ، صدگنجشک
یک کاج ، صدگنجشک (1399)

امیر شاهد سردفتر رسمی، مدت 20 سال است که به کودکان مهاجر افغان آموزش می‌دهد. او معتقد است که سواد و فرهنگ از خشونت کودکان می‌کاهد.

مدت زمان :64 دقیقه

کارگردان : سیدهاشم مرتضویان

فرزندان شب
فرزندان شب (1399)

پنج کودک سرباز در جریان جنگ سوریه با اسارت درآمده‌اند. انها برای ورود به جنگ انگیزه‌های ایدئولوژیک دارند که در رفتار و عملکرد آنها تبلور یافته است.

مدت زمان :84 دقیقه

کارگردان : بهروز نورانی‌پور

ژنرال های سیزده ساله
ژنرال های سیزده ساله (1398)

در طول جنگ ایران و عراق دانش آموزان زیادی داوطلب حضور در جبهه ها شدند . طیق آمار های رسمی حدود 17 هزار نفر دانش آموز در طول جنگ به شهادت رسیدند که بسیاری از آنها 13 ساله بودند . این مستند به چگونگی اعزام هفت تن از این نوجوانان دانش آموز به جبهه ها می پردازد .

مدت زمان :66 دقیقه

کارگردان : محمد جعفری ، آذر مهرابی