آثار - کتاب های مقدس

  • خانه
  • آثار کتاب های مقدس

یافتن 3 اثر کتاب های مقدس

 
نیایش در مسیر زمان
نیایش در مسیر زمان (1391)

به بررسی ادیان مختلف از پیش از تاریخ تا کنون پرداخته است و گواه و مستنداتی برای مبعوث شدن پیامبر اکرم(ص) و خاتم بودن وی از دیگر ادیان بیان کرده و همچنین نیایش‌های ادیان مختلف را با هم و به صورت مشترک در ایران نشان می‌دهد‌.

مدت زمان :51 دقیقه

کارگردان : مهدی اسدی

کلام خدا
کلام خدا (1391)

ضمن مروری بر کتاب‌های مقدس پیشین‌، طی گفتگو با کارشناسان و صاحبنظران تلاش می‌کند تا یگانه بودن قرآن را از جنبه‌های گوناگون نشان دهد‌.

مدت زمان :69 دقیقه

کارگردان : ، پناه بر خدا رضایی

دریای نور
دریای نور (1387)

با استعانت از آیات قرآن و همین‌طور آرا‌ء ادیان دیگر الهی‌، آفرینش خداوند و موضوع رسالت را مرور کرده‌، شخصیت حضرت محمد‌(ص) را از ابعاد عرفانی مطرح می‌کند.

مدت زمان :21 دقیقه

کارگردان : ، عاطقه خادم الرضا