آثار - شنی

یافتن 2 اثر شنی

 
باغ پادشاه
باغ پادشاه (1399)

عاشق برای به دست آوردن دل معشوق به سمت باغ پادشاه می رود که گلی سرخ بچیند . نگهبان به او شلیک می کند ، موفق به چیده شدن گل سرخ نمی شود تنها گلی سفید می چیند . در راه بازگشت گل سفید با خون سرخ می شود .

مدت زمان :7 دقیقه

کارگردان : ایرج محمدی رزینی

دارزا
دارزا (1395)

پرنده ای به نام دارزا پس از گذشتن از باد و آب و آتش به خاک می رسد . او روی خاک گرفتار دام زنی می‌گردد . زن او را به خانه می‌برد و از او می‌خواهد برای شادی خود و مردگانشان آواز بخواند . اما مرغ ساکت است و نای آواز ندارد.

مدت زمان :8 دقیقه

کارگردان : ، ایرج محمدی رزینی