آثار - آمار

یافتن 2 اثر آمار

 
زیر این چتر باران می بارد
زیر این چتر باران می بارد (1399)

هنرمندی که نگران ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی شده ، به دنبال یافتن حقیقت ، جستجویی را آغاز می کند . وی پس از گفتگو با مدیران سابق و کنونی سازمان ، مسئولین بخش های تولیدی و اقتصادی و دبیران کارگری متوجه می شود سازمان نتوانسته امنیت را به این حوزه ها بیاورد این در حالی ست که خود سازمان هم قربانی سیاست های غلط دولت ها شده است و هرآن ممکن است فرو باشد.

مدت زمان :73 دقیقه

کارگردان : کتایون جهانگیری

نام: رضا
نام: رضا (1391)

از طریق واگویه‌های کسانی که به نام "رضا" نام گذاری شده‌اند نگاهی شاعرانه به ارادت ایرانیان به امام‌هشتم شیعیان امام‌رضا‌(ع) می‌اندازد‌. همچنین در پایان آماری از اداره ثبت احوال در مورد نام گذاری با نام "رضا" در سال 1391 ارائه می‌دهد‌.

مدت زمان :8 دقیقه

کارگردان : ، منصوره ایزانلو ، مریم مداح