سکوت 1391

چند فقره قتل خانوادگی در زندان قزل حصار را از طریق گفتگو با خانواده آنها وهمچنین قاتلان‌، واکاوی می‌کند. آنها انگیزه‌های خود را که عمدتاً شامل خیانت، اعتیاد و رسوم غلط طایفه‌ای است، بازگو می‌کنند‌.

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، جرم شناسی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، سوانح و حوادث اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، اعتیاد
موضوعات ، علوم اجتماعی ، جامعه شناسی

کارگردان :

محسن استاد علی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

64 دقیقه

سال ساخت:

1391

عوامل

سکوت

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

سایر

دستیار کارگردان

تیزر ها

سکوت

تصاویر

سکوت

تصاویر

درخواست

سکوت

فرم ثبت درخواست