فرزندان خونیار 1398

در روستایی در استان چهامحال و بختیاری دو خواهر به نام های گل طلا 80 ساله و بی طلا 71 ساله و دو برادر به نام های علیار 76 ساله و علیدار 68 ساله زندگی می کنند . هیچکدام از این خواهر و برادر ازدواج نکرده اند و به همین دلیل اهالی روستا با آنها ارتباطی ندارند . این چهار نفر در حاشیه روستا و در انزوا و بدون هیچ امکانات رفاهی به زندگی شان ادامه می دهند .

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، مردم شناسی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، فیلم مردم نگار
موضوعات ، علوم اجتماعی ، ازدواج
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، بوم شناسی انسانی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

40 دقیقه

سال ساخت:

1398

عوامل

فرزندان خونیار

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

فرزندان خونیار

تصاویر

فرزندان خونیار

تصاویر

درخواست

فرزندان خونیار

فرم ثبت درخواست