جنبل 1395

جنبل ، سفری است به باورها و افسانه های مردم جنوب ایران ، جزیره هرمز ، از طریق روایت قصه هنرمندی جنوبی به نام موسی کمالی چاهویی . در این مستند مردم محلی برخی از عقاید خود را پیرامون این باورها ببان می کنند.

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، مردم شناسی
گونه ، تجربی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آداب و رسوم اجتماعی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، اقوام ایرانی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، باورها و افسانه ها
نوع ، مستند

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

72 دقیقه

سال ساخت:

1395

عوامل

جنبل

تیم تولید

تهیه کننده

تهیه کننده

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تدوینگر صدا

آهنگساز

نوازندگان

نوازندگان

گوینده گفتار فیلم

گوینده گفتار فیلم

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

جنبل

تصاویر

جنبل

تصاویر

درخواست

جنبل

فرم ثبت درخواست