تهران شهر بی پرنده 1398

موضوع مستند درباره پرندگانی است که از کلان شهر تهران مهاجرت می کنند ازبین رفتن باغ های اطراف تهران ، آلودگی هوا و انتشار امواج الکترومغناطیس تاثیر مستقیم بر روی مهاجرت انواع گونه های مختلف پرندگان از شهر تهران داشته است . در این بین هستند افرادی که دغدغه مهاجرت پرندگان را داشته و سعی دارند با فعالیت های مختلف اجتماعی ، فرهنگی و هنری حس مسئولیت پذیری در قبال این مساله را در میان شهروندان اشاعه دهند .

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، زیست محیطی و حیات وحش
گونه ، شهری
موضوعات ، علوم طبیعی ، علوم زیست محیطی
موضوعات ، علوم طبیعی ، علوم کامپیوتر
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)

کارگردان :

محسن سخاء

تهیه کننده :

محسن سخاء

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

29 دقیقه

سال ساخت:

1398

عوامل

تهران شهر بی پرنده

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صداگذار

آهنگساز

نوازندگان

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

تهران شهر بی پرنده

تصاویر

تهران شهر بی پرنده

تصاویر

درخواست

تهران شهر بی پرنده

فرم ثبت درخواست