چشم ها و دست ها 1398

روایتی مستند از زندگی یک زوج میانسال. آنها بر این باورند که هر دوی آنها یک نفر هستند . مرد نابینا و همسر وی از دو دست معلول می باشد. یکی چشم است برای دیگری و آن دیگری دست است برای او . روایتی عاشقانه از سختکوشی این زوج برای زیستن.

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، اقتصادی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مستند داستانی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، معلولیت و نقص عضو
نوع ، مستند

تهیه کننده :

پناه بر خدا رضایی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

57 دقیقه

سال ساخت:

1398

عوامل

چشم ها و دست ها

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

چشم ها و دست ها

تصاویر

چشم ها و دست ها

تصاویر

درخواست

چشم ها و دست ها

فرم ثبت درخواست