اول مهر 1397

یک عده پیرمرد کشاورز در روستایی به کلاس سوادآموزی می روند و تا پایان دوره درسی را ادامه می دهند و سواددار می شوند و در خانه همسران شان را نیز باسواد می کنند .

دسته بندی و ویژگی ها

موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آموزش و پرورش
نوع ، مستند

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

27 دقیقه

سال ساخت:

1397

عوامل

اول مهر

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

صدابردار

صدابردار

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تیزر ها

اول مهر

تصاویر

اول مهر

تصاویر

درخواست

اول مهر

فرم ثبت درخواست