خونه 1391

ضمن گفتگو با شخصیت‌ها و کارشناسان شاخه‌های مختلف‌، خانه "مستوفی الممالک" از جنبه‌های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد‌. در این فیلم با افرادی نظیر آیدین آغداشلو‌، محمد‌رضا اصلانی‌، همایون شهنواز‌، محمد‌علی سپانلو‌، ویگن داوودی و دیگران گفتگو شده‌است‌. تصویر و صدای تعدادی از نوادگان این خاندان و همچنین رجوع به فیلم‌هایی که در این خانه فیلم‌برداری شده بخش‌های دیگر این فیلم هستند‌.

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، محله ها و اماکن شهری
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، بناهای تاریخی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، میراث فرهنگی
موضوعات ، هنر و نمایش ، معماری
موضوعات ، هنر و نمایش ، هنرهای تزئینی

کارگردان :

خدایار قاقانی

تهیه کننده :

، خدایار قاقانی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

89 دقیقه

سال ساخت:

1391

عوامل

خونه

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

موسیقی انتخابی

موسیقی انتخابی

موسیقی انتخابی

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

سایر

مشاور کارگردان

مشاور کارگردان

تیزر ها

خونه

تصاویر

خونه

تصاویر

درخواست

خونه

فرم ثبت درخواست