تمام چیزهایی که جایشان خالی ست 1397

کارگردان :

زینب تبریزی

تهیه کننده :

زینب تبریزی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

74 دقیقه

سال ساخت:

1397

عوامل

تمام چیزهایی که جایشان خالی ست

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

رنگ و نور

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

آهنگساز

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

نویسنده

سایر

طراح لباس

مشاور کارگردان

تهیه کنندگان اجرایی

تهیه کنندگان اجرایی

تیزر ها

تمام چیزهایی که جایشان خالی ست

تصاویر

تمام چیزهایی که جایشان خالی ست

تصاویر

درخواست

تمام چیزهایی که جایشان خالی ست

فرم ثبت درخواست