دلبند 1397

" دلبند " قصه ی شیرین زندگی مادری تنهاست که در ارتفاعات البرز مرکزی به همراه گاوهای خود روزگار می گذراند و خوشبختی را در قناعت و عشق کشف کرده است. او تنها زنی است که در این خطه ی شمالی به این شکل روزگار می‌گذراند .

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، زیست محیطی و حیات وحش
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم طبیعی ، دامداری
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، شاعرانه
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)

کارگردان :

یاسر طالبی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

62 دقیقه

سال ساخت:

1397

عوامل

دلبند

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تدوینگر صدا

نوازندگان

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

دلبند

تصاویر

دلبند

تصاویر

درخواست

دلبند

فرم ثبت درخواست