اوسا احمد نجار 1397

اوسا احمد ، نجاری ست در روستای ریکنده که دخترش سال هاست از بیماری کلیوی رنج می برد اوسا احمد خانه های بسیاری را در روستای خودش و همچنین روستاهای مجاور ساخته و حالا به انتظار تخریب خانه خودش نشسته که مانند مابقی خانه‌ها در اثر تخریب موش و موریانه در حال پوسیدن هستند .

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، چهره نگاري
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، بهداشت خانواده
موضوعات ، علوم طبیعی ، علوم زیست محیطی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مستند نمایی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، فیلم مردم نگار

کارگردان :

فرشاد فدائیان

تهیه کننده :

فرشاد فدائیان

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

34 دقیقه

سال ساخت:

1397

عوامل

اوسا احمد نجار

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

اوسا احمد نجار

تصاویر

اوسا احمد نجار

تصاویر

درخواست

اوسا احمد نجار

فرم ثبت درخواست