بلندی های تات نشین 1397

کارگردان :

رهبر قنبری

تهیه کننده :

رهبر قنبری

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

52 دقیقه

سال ساخت:

1397

عوامل

بلندی های تات نشین

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صداگذار

تدوینگر صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

بلندی های تات نشین

تصاویر

بلندی های تات نشین

تصاویر

درخواست

بلندی های تات نشین

فرم ثبت درخواست