عودلاجان 1397

این مستند به معرفی یکی از قدیمی‌ترین محله‌های تهران به نام " عودلاجان " می‌پردازد . در این حین به ابعاد مختلف این محله از قبیل نوع مشاغل ، جغرافیا ، فرهنگ و زندگی یهودیان و مذاهب دیگر نیز اشاره می‌کند .

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، شهری
گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آداب و رسوم اجتماعی
موضوعات ، مذهب ، فرقه های مذهبی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، تهران قدیم
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، محله ها و اماکن شهری

کارگردان :

مرتضی منشی

تهیه کننده :

مرتضی منشی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

29 دقیقه

سال ساخت:

1397

عوامل

عودلاجان

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

عودلاجان

تصاویر

عودلاجان

تصاویر

درخواست

عودلاجان

فرم ثبت درخواست