لوتوس 1397

پیرزن 12 سال در انتظار مجوز ورود به جزیره نشسته است تا به دیدار تنها ساکن آن جزیره برود .

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، دفاع مقدس
موضوعات ، مذهب ، شهادت
موضوعات ، مذهب ، دفاع مقدس
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، شاعرانه

تهیه کننده :

محمدرضا وطن دوست

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

13 دقیقه

سال ساخت:

1397

عوامل

لوتوس

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تیم صدا

صدابردار

صداگذار

تدوینگر صدا

موسیقی انتخابی

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

لوتوس

تصاویر

لوتوس

تصاویر

درخواست

لوتوس

فرم ثبت درخواست