تشکی برای خواب 1396

این مستند درباره کارتن خواب و معتادی ست که کارخانه دار شد . وی دردکشیده ای ست که معتادان را ترک داده و مشغول به کار می‌کند . و آنها را به آغوش خانواده هایشان بازمی‌گرداند.

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، اشتغال و کارآفرینی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده

کارگردان :

وحید باقرزاده

تهیه کننده :

وحید باقرزاده

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

53 دقیقه

سال ساخت:

1396

عوامل

تشکی برای خواب

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تدوینگر صدا

موسیقی انتخابی

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

تشکی برای خواب

تصاویر

تشکی برای خواب

تصاویر

درخواست

تشکی برای خواب

فرم ثبت درخواست