باشگاه حیوانات 1396

کارگردان :

هادی آفریده

تهیه کننده :

هادی آفریده

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

63 دقیقه

سال ساخت:

1396

عوامل

باشگاه حیوانات

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تدوینگر صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

باشگاه حیوانات

تصاویر

باشگاه حیوانات

تصاویر

درخواست

باشگاه حیوانات

فرم ثبت درخواست