گلدونه ، مش رحیم ، صغرا و دیگران 1396

زندگی و فعالیت های اسماعیل خلج در محدوده سال های 1347 الی 1357 در کارگاه نمایش با تاکید بر نمایش شخصیت‌های فرودستی چون لمپن ، روسپی ها ، معتاد ها که برای اولین بار نه به صورتی اخلاقی که در قالبی واقعی با زبان و ادبیات خاص خودشان در صحنه می‌درخشد.

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، هنر و فرهنگ
گونه ، چهره نگاري
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، چهره نگاری
نوع ، مستند
موضوعات ، هنر و نمایش ، تئاتر
موضوعات ، هنر و نمایش ، سینما
موضوعات ، هنر و نمایش ، هنرهای نمایشی

کارگردان :

همایون امامی

تهیه کننده :

همایون امامی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

50 دقیقه

سال ساخت:

1396

عوامل

گلدونه ، مش رحیم ، صغرا و دیگران

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صداگذار

مسئول در آميختن صداها

تدوینگر صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

سایر

با حضور

تیزر ها

گلدونه ، مش رحیم ، صغرا و دیگران

تصاویر

گلدونه ، مش رحیم ، صغرا و دیگران

تصاویر

درخواست

گلدونه ، مش رحیم ، صغرا و دیگران

فرم ثبت درخواست