رئیس الوزرا 1396

بررسی زندگی سیاسی اجتماعی احمد قوام السلطنه با تمرکز بر دوره چهارم نخست وزیری اوست.

جوایز و افتخارات

جایزه ویژه هیات داوران بخش مستند بلند (بین الملل) - چهل و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد - تهران 1396

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، سیاسی
گونه ، اجتماعی
گونه ، چهره نگاري
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مستند داستانی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، چهره نگاری
نوع ، مستند
موضوعات ، علوم اجتماعی ، سیاست وعلوم سیاسی
موضوعات ، تاریخ ، تاریخ ایران
موضوعات ، تاریخ ، دوره پهلوی

تهیه کننده :

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

70 دقیقه

سال ساخت:

1396

عوامل

رئیس الوزرا

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

رئیس الوزرا

تصاویر

رئیس الوزرا

تصاویر

درخواست

رئیس الوزرا

فرم ثبت درخواست