پشت ابرهای سیاه 1395

حضور یک زوجی که بچه دار نمی‌شوند از ابتدای احداث پایگاه باروری ابرها در روستا باعث می‌شود تا مردم آنها را در خشکسالی اخیر مقصر بدانند . از سویی دیگر پس از فشاری که آنها متحمل می‌شوند و پس از 17 سال افشاء می‌کند که از شکل بچه دار نشدن خود مطلع بوده است.

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، علمی و صنعتی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، ازدواج
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آداب و رسوم محلی و قومی
موضوعات ، علوم طبیعی ، علوم زیست محیطی
موضوعات ، علوم طبیعی ، کم آبی و خشکسالی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، باورها و افسانه ها
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جغرافیای عمومی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، بوم شناسی انسانی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

34 دقیقه

سال ساخت:

1395

عوامل

پشت ابرهای سیاه

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

پشت ابرهای سیاه

تصاویر

پشت ابرهای سیاه

تصاویر

درخواست

پشت ابرهای سیاه

فرم ثبت درخواست