مجتبی 1394

تهیه کننده :

محمد حسن دامن زن

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

70 دقیقه

سال ساخت:

1394

عوامل

مجتبی

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تیم صدا

صدابردار

صداگذار

تدوینگر صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

مجتبی

تصاویر

مجتبی

تصاویر

درخواست

مجتبی

فرم ثبت درخواست