جدایی 1394

زوجی در شرف جدایی از هم قرار دارند . آنها صاحب فرزندی هستند که در حقیقت متعلق به ایشان نیست چرا که این پسر تولدیافته به واسطه عمل اهدای جنین است . فیلم روایت سه گانه ای است از جدایی که توسط هر سه نفر بازگو می شود .

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)
نوع ، مستند
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، ازدواج
موضوعات ، علوم اجتماعی ، کودک و نوجوان
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، علوم پزشکی

کارگردان :

شهرام درخشان

تهیه کننده :

شهرام درخشان

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

45 دقیقه

سال ساخت:

1394

عوامل

جدایی

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

سایر

دستیار کارگردان

تیزر ها

جدایی

تصاویر

جدایی

تصاویر

درخواست

جدایی

فرم ثبت درخواست