چشم های رسوا کننده 1394

فیلم درباره خبرنگارانی ست که از سراسر جهان ، واقعیت حمله آمریکا به عراق را به جهانیان نشان دادند و خود قربانی خشم و عصبانیت امپریالیسم شدند . اختصاصا این مستند به قتل خبرنگار اسپانیولی به نام خوزه کئوسوکه می پردازد که در یک تیراندازی مستقیم به هتل فلسطین در بغداد توسط آمریکایی ها کشته شد و با ارتباط برقرار کردن با حمید بهمنی تصویربردار ایرانی مجروح در همان جنگ ، به واکاوی موضوع می پردازد .

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، سیاسی
گونه ، جنگی
گونه ، مقاومت و پایداری
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
نوع ، مستند
موضوعات ، کلیات ، رسانه های خبری ، روزنامه نگاری و مطبوعات
موضوعات ، مذهب ، مقاومت و پایداری
موضوعات ، تاریخ ، جنگ های جهانی

کارگردان :

حسین مدحت

تهیه کننده :

، حسین مدحت

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

47 دقیقه

سال ساخت:

1394

عوامل

چشم های رسوا کننده

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

موسیقی انتخابی

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

سایر

دستیار تهیه

دستیار کارگردان

تیزر ها

چشم های رسوا کننده

تصاویر

چشم های رسوا کننده

تصاویر

درخواست

چشم های رسوا کننده

فرم ثبت درخواست