سبز تا سیاه 1394

کارگردان :

مرتضی صداقت

تهیه کننده :

مرتضی صداقت

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

28 دقیقه

سال ساخت:

1394

عوامل

سبز تا سیاه

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تیم صدا

صدابردار

تدوینگر صدا

موسیقی انتخابی

موسیقی انتخابی

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

سبز تا سیاه

تصاویر

سبز تا سیاه

تصاویر

درخواست

سبز تا سیاه

فرم ثبت درخواست