خواب 1394

خواب دریچه ورود به عالم رویاست . رویاهای ما آرزوهایمان هستند . این مستند درباره رویاهای عکاس جوانی ست به نام شیما که خواب‌هایش را با جزییات به خاطر می‌آورد او تصمیم می‌گیرد راز خواب هایش را کشف کند و در این فیلم با ما همراه می‌شود. برای رسیدن به این هدف به یک مرکز پزشکی می‌رود که به طور تخصصی بر روی خواب کار می‌کنند. تحلیل پزشکی خواب او در فیلم مشاهده می‌شود.

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، چهره نگاري
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، چهره نگاری
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، گفتگوی واقعیت و خیال
نوع ، مستند
موضوعات ، کلیات ، روان شناسی و حوزه های مربوط به آن
موضوعات ، کلیات ، مابعدالطبیعه
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، علوم پزشکی

کارگردان :

مریم حق پناه

تهیه کننده :

مریم حق پناه ،

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

32 دقیقه

سال ساخت:

1394

عوامل

خواب

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

تدوینگر صدا

موسیقی انتخابی

موسیقی انتخابی

موسیقی انتخابی

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

خواب

تصاویر

خواب

تصاویر

درخواست

خواب

فرم ثبت درخواست