افسانه آسبادان 1391

دختری دانشجو در پی شناخت آسبادان سیستان به آنجا می‌رود و پس از بررسی خاستگاه آسیابادهای جهان با افسانه ای آشنا می‌شود‌، طبق این افسانه در حمله گورکانیان عروسی شوهر خود را از دست می‌دهد به دنبال او در آسیابادها پناه می‌گیرد تا جزئی از باد شود‌. همچنین در این فیلم به جنگ گرشاسب با باد اشاره می‌کند‌.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، تاریخ ، آیین و مراسم باستانی ایران
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، باورها و افسانه ها
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، میراث فرهنگی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، تاریخ محلی ( استان ها و مناطق ایران )
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، اقوام ایرانی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، بوم شناسی انسانی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، ملیت ها و اقلیت ها

تهیه کننده :

، محمد حسن عبدی زاده

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

43 دقیقه

سال ساخت:

1391

عوامل

افسانه آسبادان

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده

تحقیق و پژوهش

سایر

تیزر ها

افسانه آسبادان

تصاویر

افسانه آسبادان

تصاویر

درخواست

افسانه آسبادان

فرم ثبت درخواست