افسون گران هزار ساله 1382

فیلم با تصاویری از طبیعت، و درون یک غار آغاز می‌شود و ابتدایی‌ترین نقش و نگارهای به جا مانده از انسان روی دیوارهای غار را نشان می‌دهد. به دنبال آن تصاویر اشیای قدیمی به دست آمده و مجسمه‌ها با صدا‌هایی که زنده بودنشان را نشان می‌دهد، تصاویر مختلفی از تخت جمشید و آثار دیگری که از گذشته به جا مانده که زمزمه‌هایی از آنها به زبان گذشتگان به گوش می‌رسد، تا به دوران هنر اسلامی می‌رسیم و با صدای اذان و میان نویس، به تدریج دوران نگارگری و نقاشی مرحله به مرحله به جلو می‌آید و مفاهیم و معانی مستتر در آنها بیان می‌شود. مانند جنگ ،صلح ،همدلی ،عرفان و عشق.‌

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، بناهای تاریخی
موضوعات ، تاریخ ، تاریخ ایران
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، میراث فرهنگی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جغرافیای عمومی
موضوعات ، هنر و نمایش ، طراحی  و نقاشی
موضوعات ، علوم طبیعی ، دیرینه شناسی
موضوعات ، علوم مربوط به تاریخ ، کتیبه شناسی
موضوعات ، علوم مربوط به تاریخ ، باستان شناسی
موضوعات ، کلیات ، اسطوره شناسی

کارگردان :

رضا دریانوش

تهیه کننده :

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

20 دقیقه

سال ساخت:

1382

عوامل

افسون گران هزار ساله

تیم تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

افسون گران هزار ساله

تصاویر

افسون گران هزار ساله

تصاویر

درخواست

افسون گران هزار ساله

فرم ثبت درخواست