آک . آپ . آس 1391

روایتی تمثیلی از 3 عنصر خاک، آب، آتش که بصورتی کنایه آمیز با انسان در ارتباطند‌، با استفاده از اشعار خیام و تصاویر سفال گلپورگان سراوان و گل افشان چابهار در سیستان و بلوچستان‌.

جوایز و افتخارات

*تندیس بهترین کارگردانی و تهیه‌کنندگی فیلم کوتاه مستند - شانزدهمین جشن خانه سینما - تهران 1393

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، تجربی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، شاعرانه
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)
موضوعات ، کلیات ، مابعدالطبیعه
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، ملیت ها و اقلیت ها
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، اقوام ایرانی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، بوم شناسی انسانی
موضوعات ، هنر و نمایش ، صنایع دستی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، سیاحت نامه
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، باورها و افسانه ها
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جغرافیای عمومی

تهیه کننده :

، محمدعلی هاشم زهی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

21 دقیقه

سال ساخت:

1391

عوامل

آک . آپ . آس

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صدابردار

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

آک . آپ . آس

تصاویر

آک . آپ . آس

تصاویر

درخواست

آک . آپ . آس

فرم ثبت درخواست