بی مکان بی زمان 1384

مستندی است درباره زندگی "مرتضی پور‌صمدی" که برای کودکان تصویر‌گری می‌کند‌. فیلم تصاویری از استاد را به نمایش می‌گذارد که بر روی شیشه نقاشی می‌کشد و داستانی زیبا از آن را برای کودکان نقل کرده و بدین روش سبک و سیاق آثار خود را نیز معرفی می‌کند.به دنبال آن حرف‌های استاد درباره خودش و آثارش و ادامه تصویر‌گری روی شیشه است که استاد خود از پشت آن پیداست به همراه موسیقی ای که سادگی و لطافت کارهای او را بهتر می‌نمایاند‌.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، هنر و فرهنگ
گونه ، چهره نگاري
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، چهره نگاری
موضوعات ، هنر و نمایش ، طراحی  و نقاشی

تهیه کننده :

، میثم شاه بابایی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

17 دقیقه

سال ساخت:

1384

عوامل

بی مکان بی زمان

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

نویسنده گفتار فيلم

گوینده گفتار فیلم

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیزر ها

بی مکان بی زمان

تصاویر

بی مکان بی زمان

تصاویر

درخواست

بی مکان بی زمان

فرم ثبت درخواست