تعزیه به روایت دیگر 1385

در این فیلم مستند ساز سعی داشته پاسخ سوال‌هایی نظیر: چگونگی شکل گرفتن تعزیه در دوره های تاریخی ایران؟ آیا تعزیه یک نمایش است؟ چرا متون تعزیه در اغلب موارد شعر است؟ چه نسخی از تعزیه‌ها اورجینال‌تر هستند؟ عنصر خلاقیت در خلق آثار دراماتیک تعزیه در ایران نسبت به آثار مذهبی در کشورهای دیگر چگونه است؟ استفاده از رنگ‌ها و مفهوم آن در تعزیه؟ را با مصاحبه با اساتیدی همچون بهرام بیضایی، لاله تقیان، پیتر چلکووسک، دکتر جابر عناصری در میان تصاویری از اجرای تعزیه به تصویر بکشد.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، دینی و آئینی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، مذهب ، تعزیه
موضوعات ، مذهب ، آیین و مراسم مذهبی
موضوعات ، زبان و ادبیات ، شعر ، ادبیات و  آثار ادبی
موضوعات ، زبان و ادبیات ، سبک های ادبی ، نمایشنامه
موضوعات ، هنر و نمایش ، هنرهای نمایشی

کارگردان :

پرویز جاهد

تهیه کننده :

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

75 دقیقه

سال ساخت:

1385

عوامل

تعزیه به روایت دیگر

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم تدوین

تیزر ها

تعزیه به روایت دیگر

تصاویر

تعزیه به روایت دیگر

تصاویر

درخواست

تعزیه به روایت دیگر

فرم ثبت درخواست