ستاره روی زمین 1386

به تصویر کشیدن روی‍ای‌ م‍ش‍ه‍ور ش‍دن‌ و‌ ج‍انشین‌ آدم‌ه‍ای‌ م‍ش‍ه‍ور ب‍ودن‌ که از دغ‍دغ‍ه‌ه‍ای‌ آدم‍ی‌ در س‍ن‍ی‍ن‌ ک‍ودک‍ی‌ و ن‍وجوان‍ی‌ اس‍ت‌‌. در این مستند با افراد مشهوری چون‌: نیکی کریمی، امین حیایی، فردوس حاجیان،‌ مهدی مهدوی‌کیا،‌ حسین کعبی، جلال مقامی، محمد باقر قالیباف گفتگو می‌شود‌.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، هنر و فرهنگ
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، جامعه شناسی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، کودک و نوجوان
موضوعات ، علوم اجتماعی ، علوم تربیتی
موضوعات ، هنر و نمایش ، سینما
موضوعات ، هنر و نمایش ، هنرهای نمایشی

کارگردان :

بهروز شعیبی

تهیه کننده :

، بهروز شعیبی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

59 دقیقه

سال ساخت:

1386

عوامل

ستاره روی زمین

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

آهنگساز

تیم تدوین

سایر

با حضور

با حضور

با حضور

با حضور

تیزر ها

ستاره روی زمین

تصاویر

ستاره روی زمین

تصاویر

درخواست

ستاره روی زمین

فرم ثبت درخواست