از نفس افتاده 1386

جوانی معتاد در یک پیک موتوری کار می‌کند (در هنگام ساخت فیلم از پیک جدا شده ولی با موتور مسافرکشی و بارکشی می‌کند.) با پدرش بر سر مسائل مالی و درست کردن دندان‌های خرابش درگیر است او در نهایت به طور ناگهانی می‌میرد.

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، اشتغال و کارآفرینی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، اعتیاد
موضوعات ، علوم اجتماعی ، سوانح و حوادث اجتماعی

کارگردان :

بهرام خداویسی

تهیه کننده :

بهرام خداویسی ،

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

16 دقیقه

سال ساخت:

1386

عوامل

از نفس افتاده

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

سایر

دستیار کارگردان

دستیار کارگردان

تیزر ها

از نفس افتاده

تصاویر

از نفس افتاده

تصاویر

درخواست

از نفس افتاده

فرم ثبت درخواست