بازیابی 1368

مستندی به شکل ریتمیک و موزیکال در مورد جمع آوری شیشه، مقوا، پلاستیک و ... توسط دوره گردهای مختلف از سطح شهر (بیمارستان‌ها، زباله دانی‏ها و ...) و تبدیل این مواد در کارگاه های مختلف به ظرف پلاستیکی غیربهداشتی و غیر استاندارد که نهایتاً این ظروف و بسته بندی‎های غیر بهداشتی مورد استفاده مردم نیز قرار می‎گیرد.

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، شهری
گونه ، علمی و صنعتی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، بهداشت خانواده
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، فراورده های صنعتی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، بیماری ها

تهیه کننده :

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

27 دقیقه

سال ساخت:

1368

عوامل

بازیابی

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

سایر

قطع فیلم

تیزر ها

بازیابی

تصاویر

بازیابی

تصاویر

درخواست

بازیابی

فرم ثبت درخواست