متولد سینما (نگاهی به سینمای ایران در دهه 80) 1392

این مستند از طریق مصاحبه با سینما‌گران برجسته‌ای اعم از کارگردانان‌، نویسندگان‌، تهیه‌کنندگان‌، مدیران فیلمبرداری‌، منتقدان سینمایی و مدیران حوزه فرهنگ و سینما مانند سید محمد بهشتی‌، کیانوش عیاری‌، فریدون جیرانی‌، خسرو سینایی، رضا کاهانی‌، بهروز افخمی‌، میترا حجار‌، اصغر فرهادی‌، منیژه حکمت و ... فیلم‌های برجسته دهه هشتاد را مورد بررسی قرار می‌دهد و از طریق نظرات و انتقادات این افراد به همراه نشان دادن صحنه‌هایی از فیلم‌های این دهه به گونه‌ای مدیریت سینما در این سال‌ها را به نقد می‌کشد.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، هنر و فرهنگ
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، هنر و نمایش ، سینما

تهیه کننده :

، مهرشاد کارخانی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

110 دقیقه

سال ساخت:

1392

عوامل

متولد سینما (نگاهی به سینمای ایران در دهه 80)

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

تیم تدوین

تیزر ها

متولد سینما (نگاهی به سینمای ایران در دهه 80)

تصاویر

متولد سینما (نگاهی به سینمای ایران در دهه 80)

تصاویر

درخواست

متولد سینما (نگاهی به سینمای ایران در دهه 80)

فرم ثبت درخواست