متولد سینما ( نگاهی به سینمای ایران در دهه 70 ) 1392

این مستند از طریق گفتگو با سینما‌گران برجسته‌ای اعم از کارگردانان‌، نویسندگان‌، تهیه‌کنندگان‌، مدیران فیلمبرداری‌، منتقدان سینمایی و مدیران حوزه فرهنگ و سینما‌، فیلم‌های برجسته دهه هفتاد را مورد بررسی قرار می‌دهد‌، همچنین با نشان دادن صحنه‌هایی از فیلم‌ها این دهه به گونه‌ای مدیریت این سال‌ها را به نقد و چالش می‌کشد.

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، هنر و فرهنگ
گونه ، اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، هنر و نمایش ، سینما

تهیه کننده :

، مهرشاد کارخانی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

90 دقیقه

سال ساخت:

1392

عوامل

متولد سینما ( نگاهی به سینمای ایران در دهه 70 )

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

مسئول در آميختن صداها

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

متولد سینما ( نگاهی به سینمای ایران در دهه 70 )

تصاویر

متولد سینما ( نگاهی به سینمای ایران در دهه 70 )

تصاویر

درخواست

متولد سینما ( نگاهی به سینمای ایران در دهه 70 )

فرم ثبت درخواست