مروارید سیاه 1393

اشاره‌ایست به تاریخ ماهیان خاویاری از گذشته تا به امروز و تأثیرات زیست‌محیطی به دریای خزر و آسیب‌های وارده به ماهیان خاویاری. ماهیان خاویاری ریشه در تاریخ کهن ساکنان دریای خزر دارد و صید آن عایدات و صادرات فراوانی برای بومیان آن منطقه دارد. اما صید بی‏‌رویه ماهیان خاویاری، مشکلات صیادان، تخریب محیط زیست سواحل به عنوان زیستگاه ماهیان از یک سو و تکثیر و تولید ماهیان مولد خاویاری به روش سنتی و صنعتی توسط بخش خصوصی و دولتی ازسوی دیگر نیز دست‌مایه تولید مستند مروارید سیاه گردیده است.

نویسنده گفتار فيلم

نویسنده گفتار فيلم

نویسنده گفتار فيلم

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، زیست محیطی و حیات وحش
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، تجارت و بازرگانی
موضوعات ، علوم طبیعی ، شیلات و ماهیگیری
موضوعات ، علوم طبیعی ، علوم زیست محیطی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جزایر و اقیانوس ها

تهیه کننده :

کاوه بهرامی مقدم ،

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

39 دقیقه

سال ساخت:

1393

عوامل

مروارید سیاه

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تیم صدا

گوینده گفتار فیلم

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده گفتار فيلم

نویسنده گفتار فيلم

نویسنده گفتار فيلم

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

مروارید سیاه

تصاویر

مروارید سیاه

تصاویر

درخواست

مروارید سیاه

فرم ثبت درخواست