تنگه هرمز 1393

کارگردان :

شهرام حيدريان

تهیه کننده :

شهرام حيدريان

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

50 دقیقه

سال ساخت:

1393

عوامل

تنگه هرمز

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

تنگه هرمز

تصاویر

تنگه هرمز

تصاویر

درخواست

تنگه هرمز

فرم ثبت درخواست