پروپاگاندا 1393

بررسی چگونگی پیدایش، بکارگیری و اثرگذاری پدیده‎‏ی پروپاگاندا از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، به طور کلی پروپاگاندا ابزاریست در دست رسانه برای اسلام هراسی و رسیدن به مقاصد و منافع افراد و شرکتهای اقتصادی و نظامی و در نهایت کنترل نظم و ایجاد ثبات و امنیت جهانی توسط امریکا و تهدید جلوه دادن برخی کشورها برای جهانیان علی‎الخصوص امریکا.

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تدوین

تدوین

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، سیاسی
گونه ، اقتصادی
گونه ، جنگی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، گردآوری،یاآرشیوی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
موضوعات ، کلیات ، رسانه های خبری ، روزنامه نگاری و مطبوعات
موضوعات ، مذهب ، اسلام
موضوعات ، علوم اجتماعی ، سیاست وعلوم سیاسی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، اقتصاد
موضوعات ، علوم اجتماعی ، تجارت و بازرگانی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، علوم نظامی
موضوعات ، تاریخ ، جنگ های جهانی
موضوعات ، تاریخ ، انقلاب های جهانی

کارگردان :

محمد طیب

تهیه کننده :

محمد طیب ،

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

52 دقیقه

سال ساخت:

1393

عوامل

پروپاگاندا

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

نویسنده گفتار فيلم

گوینده گفتار فیلم

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

سایر

زیرنویس

تیزر ها

پروپاگاندا

تصاویر

پروپاگاندا

تصاویر

درخواست

پروپاگاندا

فرم ثبت درخواست