میدان بی حصار 1387

طی یک‌صدو‌پنجاه سال "میدان توپخانه" تهران مرکز این شهر بوده و شاهد حوادث گوناگونی که تاریخ معاصر کشور را ساخته است. از جمله اعدام "شیخ فضل‌الله نوری" در این میدان‌. بنای این میدان به دست محمد ابراهیم معمار باشی به دستور ناصر الدین شاه برای نگه‌داری توپ‌ها بنا شد‌. این مستند سرگذشت پر فراز و نشیب این میدان توپخانه را بازنمایی می‌کند‌.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، مستند

تهیه کننده :

، ارد عطار پور

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

40 دقیقه

سال ساخت:

1387

عوامل

میدان بی حصار

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

جلوه‌های ویژه رایانه‌ای

جلوه‌‍‌های ویژه رایانه‌ای

جلوه‌‍‌های ویژه رایانه‌ای

تیم بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

تیزر ها

میدان بی حصار

تصاویر

میدان بی حصار

تصاویر

درخواست

میدان بی حصار

فرم ثبت درخواست