آهنگ ابدیت 1387

"اذان‌" شناسنامه مسلمانان است‌. این فیلم درباره اذان است و تفسیری شاعرانه و عارفانه از اذان و نیایش ارائه می‌کند. مقایسه زندگی مدرن و ماشینی امروز با لحظات آرامش بخش اذان از جمله موضوع‌های مطرح شده در این مستند است.

نویسنده گفتار فيلم

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، دینی و آئینی
گونه ، اجتماعی
گونه ، شهری
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
موضوعات ، مذهب ، آیین و مراسم مذهبی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آداب و رسوم اجتماعی
موضوعات ، مذهب ، اسلام
موضوعات ، مذهب ، مساجد ، تکایا و حسینیه ها

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

25 دقیقه

سال ساخت:

1387

عوامل

آهنگ ابدیت

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده گفتار فيلم

سایر

دستیار کارگردان

تیزر ها

آهنگ ابدیت

تصاویر

آهنگ ابدیت

تصاویر

درخواست

آهنگ ابدیت

فرم ثبت درخواست