شناسنامه 1392

تاریخچه شناسنامه‌، پیدایش آن در ایران و تغییر و تحولاتی که از ابتدا تا به امروز دچارش بوده‌است‌، همچنین ضرورت و نحوه صدور شناسنامه و کاربردهای آن در زندگی مردم را نشان می‌دهد. از جمله اهمیت شناسنامه در ثبت وقایع چهارگانه مهم زندگی هر فرد (تولد، ازدواج، فرزند و فوت) ‌و الزام وجود آن برای کارهای خدماتی و دولتی.

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

نویسنده گفتار فيلم

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، علوم اداری
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، ازدواج

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

85 دقیقه

سال ساخت:

1392

عوامل

شناسنامه

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

شناسنامه

تصاویر

شناسنامه

تصاویر

درخواست

شناسنامه

فرم ثبت درخواست