عصر آباد 1388

عصر‌آباد در‌20 کیلومتری شهر یزد که در دهه 40 خالی از سکنه شده دارای معماری محلی‌، قنات و آبنبار هفت بادگیره و دو گنبده می‌باشد در این فیلم هفت کارگردان با هفت روایت این روستا را سوژه خود قرار داده از اینرو می توان نظرگاه‌های متفاوت را در بیان یک موضوع، در این اثر دید. در ابتدا تحت عنوان "پیشگفتار"‌، فیلم معرفی روستا را در 8 دقیقه می‌بینیم. * در این مجموعه سعی شده است از روش‌های خلاقانه و گاه تجربی برای تولید استفاده شود : روایت 1 "رایومند" به کارگردانی (بهاره للهی): با کلامی شاعرانه فضایی وهم انگیز می‌سازد و سپس با استفاده از صدای اهالی و تصاویر روستا و در بیان چند تن از اهالی قدیم اطلاعات ارائه می‌گردد‌. روایت 2 "هشت روز در بهار" به کارگردانی (روزبه کافی): او نیز از همان روش استفاده می‌کند اما از تصاویر بازسازی شده بصورت قطعاتی تمثیلی وکنایه‌ای نیز سود می‌برد‌. روایت 3 "هر صبح که می آیم غروب می شود"‌به کارگردانی (سپیده صفاریان) از زبان کارگر کارخانه یخ سازی کنار روستا به معرفی می‌پردازد تصاویری از کارخانه‌، مسیر رفت و برگشت و روستا ارائه می‌کند. روایت 4 "هفت فرشته" به کارگردانی (محمد حسین جلادت) : هفت بادگیر آبنبار را تمثیلی از هفت امشاسبندان قرار داده و با استفاده از اوستا خوانی به عنوان صدای زمینه و کلامی شاعرانه روایت خود را بیان می‌کند. روایت 5 "تا نقره نیست نشود نقره نباشد" به کارگردانی (محمد بایسته) : روایت روستای عصر‌آباد را بصورت تمثیلی با استفاده از سوره مبارکه عصر و تصاویر نمادین از پوزیسیون‌های بدن انسان بیان می کند. روایت 6 "من بر پهن صحرا مرده بودم" به کارگردانی (هدی سیاه‌تیری)‌: بصورت تمثیلی داستان وحی به پیامبر را در روایت خود وارد می‌کند. روایت 7 "گجسته دژ" به کارگردانی (ستاره سماوی‌): به روش مستند داستانی به بازگویی و باز‌سازی داستان و افسانه های کهن منطقه پرداخته است.

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
گونه ، تجربی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، کلیات ، اسطوره شناسی
موضوعات ، علوم مربوط به تاریخ ، باستان شناسی
موضوعات ، تاریخ ، ایران باستان
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، بناهای تاریخی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، باورها و افسانه ها
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، میراث فرهنگی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، سیاحت نامه
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جغرافیای عمومی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، تاریخ محلی ( استان ها و مناطق ایران )
موضوعات ، هنر و نمایش ، معماری

عوامل

عصر آباد

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

کارگردان

کارگردان

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صدابردار

صداگذار

صداگذار

مسئول در آميختن صداها

مسئول در آميختن صداها

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

سایر

برنامه ریز

تیزر ها

عصر آباد

تصاویر

عصر آباد

تصاویر

درخواست

عصر آباد

فرم ثبت درخواست