سنگ نوشته خارک 1388

" سنگ نوشته خارک‌" درباره کشف و تخریب یکی از نادرترین کتیبه‌های تاریخی به خط میخی فارسی است که اواخر سال 1386در جزیره خارک کشف و به فاصله کمتر از 7 ماه از کشف آن توسط عده‌ای ناشناس تخریب شد‌. این فیلم شرح پیدایش و تخریب این کتیبه تارخی است.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، علوم مربوط به تاریخ ، کتیبه شناسی
موضوعات ، علوم مربوط به تاریخ ، باستان شناسی
موضوعات ، تاریخ ، ایران باستان
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، بناهای تاریخی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، میراث فرهنگی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، سیاحت نامه

کارگردان :

بهروز فرجی

تهیه کننده :

، بهروز فرجی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

26 دقیقه

سال ساخت:

1388

عوامل

سنگ نوشته خارک

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صداگذار

مسئول در آميختن صداها

آهنگساز

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیزر ها

سنگ نوشته خارک

تصاویر

سنگ نوشته خارک

تصاویر

درخواست

سنگ نوشته خارک

فرم ثبت درخواست