روایت 6 مستند ساز انقلاب 1388

این فیلم مجموع 6 فیلم از انقلاب است که از دید دوربین 6 مستند ساز ارائه گردیده: روایت اول ؛ عاشق لیلا‌؛ داستانی عاشقانه و پیوند خورده با انقلاب را از زبان عکس های بجای مانده بیان می‌کند. روایت دوم؛ اعتصاب‌62‌روزه: اعتصاب روزنامه های‌؛کیهان‌، اطلاعات و آیندگان که به تعطیلی آنها انجامید تا با فرمان امام(ره) دوباره شروع به کار کردند. روایت سوم؛ آپلو58: داستان شکنجه یک زوج (خانم طاهره سجادی و مهدی غیوران ) توسط فریدون توانگری معروف به آرش با دستگاهی به نام آپلو . روایت چهارم ؛ سمت خاموش یک عکس‌: ضمن مرور کوتاه تصویری وقایع اول انقلاب‌، پشت پرده عکس مشهور و تاریخی رژه همافران در محضر امام خمینی(ره) را از طریق گفتگو با محمد حسین نور شاهی (فرمانده همافران) و عبدالحسین پرتویی(عکاس) می کاود‌. روایت پنجم؛ تعبییر یک رویا‌: مرور خاطرات خواندن سرود "ایران ایران" یکی از محبوب ترین و مشهورترین سرودهای انقلاب از زبان خواننده آن "رضا رویگری" روایت ششم؛ حلقه آخر: مرورخاطرات علیرضا اسماعیلی یکی از فیلمبرداران مردمی انقلاب که فیلمهایش توسط ساواک سوزانده شده است‌. در این فیلم که تنها حلقه فیلم باقی مانده از کار او‌ست وقایع 14 آبان 57 دیده می شود .

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، سیاسی
گونه ، انقلاب اسلامی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، مذهب ، انقلاب اسلامی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، سیاست وعلوم سیاسی
موضوعات ، کلیات ، رسانه های خبری ، روزنامه نگاری و مطبوعات
موضوعات ، علوم اجتماعی ، ازدواج
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، سوانح و حوادث اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، هنر و نمایش ، عکاسی و عکس
موضوعات ، زبان و ادبیات ، شعر ، ادبیات و  آثار ادبی
موضوعات ، تاریخ ، دوره پهلوی

عوامل

روایت 6 مستند ساز انقلاب

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

مدیر تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

کارگردان

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صدابردار

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

سایر

تیم بازیگران

بازیگران

تیزر ها

روایت 6 مستند ساز انقلاب

تصاویر

روایت 6 مستند ساز انقلاب

تصاویر

درخواست

روایت 6 مستند ساز انقلاب

فرم ثبت درخواست